lördag 2 januari 2016

S T I C H E L B A U T

Stichelbaut,namnet känner vi igen från många artiklar,både i Sverige och från utlandet. Stichelbaut, d.v.s. Alois ,dog för 70 år sedan i mars. Han hade p.g.a. kriget inte tävlat sedan 30 talet. Hans Stora Stjärna "Opgeblasen" fick sitt namn eftersom han ofta kom hem med en upblåst kräva. De flesta av hans duvor såldes den 26 januri 1946 på Auktion, en auktion som gav ca 170.000 belgiska franc,en enorm summa på den tiden. En av de stora köparna var Daniel Labeeuw,som med dessa duvor snabbt fick resultat. En annan som hade god hjälp av Stichelbaut blodet var Michel Descamps en ung man (som efter giftermålet fick även namn tillägget vanHasten).Michel hade blivit svårt skadad vid ett bombanfall under kriget och blev av Alois begåvad med några ungar efter sina bästa. Ijzeren linjen är efter dessa linjer
Ijzeren en av de viktiga duvorna för bildandet av flera int.Toppslag på -70 talet

Ijzeren sstamtavla
här nedan är en bild av auktions duvor vid Daniel Labeeuw auktionen 1955, en auktion som hölls p.g.a. tidsbrist eftersom båda sönerna ,kallades in till militär tjänst,  vid Daniels död i januari 1969 fick sonen Frans överta duvorna och har sedan dess mest haft de gamla linjerna. Även Alois bror REMI har bidragit mycket till bildandet av -60  --70 tals Stichelbaut stammen,m an ser ibland namnet Remi bland stamtavlor och det är då från broder Stichelbaut
Frans Labeeuw -80 tal?
Från Auktions katalogen -46,

Labeeuw stam duvorfrån en auktions katalog av Schlepphorst

Jonge Puren


Descamps Van Hasten
Många hävdar idag att deras duvor är Stichelbaut s. Några av de sto ra som faktiskt en gång hade Stichelbautare,är Bostyn,Verecke,Vanhee, Denys. I Sverige hade LILA framgångar med  inkorsade Stichelbaut på -70 o -80 talet,idag har Lasse Lövgren  ganska mycket Stichelbaut blod via Denys

Inga kommentarer: