onsdag 1 februari 2017

Lite att fundera på.....

Se det här som ett inlägg i diskussionen kring våra förluster på tävlingarna


Fick nyss läsa om ungdjurssjukan i en artikel från Tauben markt,där Johannes Jakobs interjuvas. Jakobs är en av ägarna till Schröder  Tollisan,dessutom en framgångsrik duvgubbe med bl.a Olympia duva för Tyskland i Budapest '15
Så här säger Jakobs;
I Tyskland förĺorar vi nästan 60% av våra ungar,p.g.a. ungdjurssjukan.
Först måste vi se sanningen i vitögat,en så alvarlig sjuka  kan inte  botas med,tro eller vidskepelse. För ett antal år sedan kom det en "saga"i omlopp ,att vissa te'er kunde bota Cancer,så var det naturligtvis inte däremot har vetenskapen kring cancer och dess forskning gjort att vi i dag ser en möjlig lösning på problemet,någon gång i framtiden.
Samma sak är det med ungdjurssjukan,att vi börjar få lite grepp om den,vad som orsakat den och hur vi ska behandla den. Vetenskapen har det lättare med duvsjukdommar än svåra humana sjukdommar.
Men i en del artiklar kring ämnet ungdjurssjukan, är det förvånande hur vidskepelsen har fått fäste,stora doser av cacao sägs ha effekt,lika dumt som att  dagligt intag av kamille tee botar cancer
I dag vet vi att ett bra immunsystem,är grunden för att hålla ungdjurs sjukan borta.
Det skapar man inte med mediciner,tvärtom är bruket av mediciner i förebyggande syfte,en av anledningarna till att immunsystemet försvagas.

Men det viktigaste är att hålla koll på tricomonaderna(gulknopp) ,gå till din vetrinär regelbundet för att ta prov(i Tyskland är det en självklarhet,där det finns brevduvevetrinärer i varje stad), innan parningen och innan tävlingssäsongen,bör alla undersöka sina djur.
Är besättningen fri från tricomonader,är första steget gjort för att slippa ungdjurssjukan.

Håll koll på hur du lagrar foder och mineraler,fukt skapar mögel ,som är en annan orsak till ungdjurssjukan,mögel kan även bildas i ett dåligt ventilerat slag. Låt inte mineralerna ligga kvar i slaget,töm och förnya mineralerna helst varje dag.

E-Coli är den tredje stora anledningen till varför duvorna insjuknar i ungdjurs sjukan,ofta får de också en herpes infektion, men en förnuftig duvman,låter sina ungar vaccineras mot herpes samtidigt som man vaccinerar mot Paramyxo,kombipreparat finns nu

E-colin kan också förebyggas med att jag som ägare till brevduvor,ser till att PHvärdet i tarmen är rätt. Vattnet duvorna dricker ska ligga på ca 4 i PH då bekämpas bakterier som Salmonella och Coli,genom att dessa bakterier inte kan leva i vatten med ett sådant PH. Ej heller tricomonader och mögel ,trivs då.
Att  sänka PH värdet kan göras på många sätt,tillsatser av citronsyra,äppelcider vinäger m.fl. kan tillsättas vattnet. Dock är ddt ingen säker metod,då ett värde under 3,5 är inte bra. Det finns ett bra och enkel arbetat medel som heter PH-control som är säkert.

Medicin som är bra mot E-coli finns på marknaden i flera olika namn,men de aktiva ingredienserna är AMOXICILLIN-CLAVULAN ett antibiotika


Vad jag som duvägare kan tänka på är; att para tidigt,så att ungarna föds dec,janoch februari. Då är de så gamla att de fått en naturlig motståndskraft,p.g.a. åldern när tävlingarna börjar.dessa ungar har om de fått växa upp ,ett bra immunsystem,vi kan kalla dem för tidiga ettåringar, sådan är deras utveckling.
Dessa gamla ungar/ettåringar är inte så lätt angripna av ungdjurssjukan

Vidare bör inte ungdjurs tävlingarna börja för tidigt,snarare i slutet av augusti. Detta eftersom "åldersförändringen" börjar vid 7 månadeds ålder,då ungdjuret,blir en ettåring. Ungefär som vi kommer i puberteten någon gång under tonåren.

Allt detta om ungdjurssjukan,som om den inte botas,kan påverka säsongen som vuxna också

Mina tankar kring detta;
Jag har talat med många vetrinärer i Tyskland ,om hur jag skall göra,som inte har brevduve vetrinärer i Sverige, ingen menar att användandet av mediciner zka ske utan undersökning. Men vid enträgen fråga får jag antydningar om hur de skulle gjort;  en modern medicin mot Trico,innan parningen,före säsongen och kanske,som jag gör,efter säsongen ,så att man går in i fällningen,Trico fri.
Förr ansågs inte Trico medicinerna ,skapa recistens ,men idag har det visat sig att även bland dom medicinerna finns problemet.

Håll slaget torrt,i ett torrt slag trivs inte masken eller coccidierna
Mycket syre utan drag håller andningsorganen friska


immunförsvaret är viktigt, lite duvor i ett välventilerat slag(mycket syre)

Hård sortering, d.v.s. behåll bara det bästa och använd sunda duvor i aveln

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket att fundera på!